Miesieczne: Listopad 2015
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


CM-UJ-studenciCollegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CM UJ) jest najstarszą i największą tego typu instytucją w Polsce. Jest to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego skupiająca wydziały medyczne.
Król Kazimierz Wielki założył w 1364 roku Akademię Krakowską, która w swych strukturach miała Wydział Medyczny. Po śmierci króla, Akademia zaczęła mieć kłopoty finansowe, które spowodowały kłopoty między innymi w działalności dydaktycznej uczelni. Królowa Jadwiga na łożu śmierci przekazała swe klejnoty i inne kosztowności na rzecz właśnie Akademii, która wówczas składała się z czterech wydziałów: teologii, filozofii, prawa i medycyny. Czytaj Dalej →