Miesieczne: Luty 2017
Studia nie dla „starej matury”

stara-szkolaChoć od reformy edukacji, która wprowadziła obowiązkową matematykę, pozmieniała sposób zdawania egzaminu maturalnego z opisowego na testowo-opisowy, minęło już kilka dobrych lat, to reperkusje tej decyzji odbijają się echem do dziś. Nie chodzi tylko o ginącą umiejętność dłuższej wypowiedzi pisemnej abiturientów czy umiejętność rozwiązywania testów, ale o możliwość dostania się na wymarzone studia. Jak donosi Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, osoby, które zdawały tak zwaną starą maturę, mają trudności z dostaniem się na niektóre uczelnie wyższe lub na konkretne kierunki. Czytaj Dalej →