Miesieczne: Wrzesień 2018
Kierownik projektu

kierownik-projektuWybierając kierunek studiów rzadko myśli się o tym, co się będzie robiło za 20-40 lat. Planowana jest raczej najbliższa przyszłość, a i wielkie marzenia o wspaniałej karierze i grubym portfelu nie są pomijane. Należy jednak pamiętać, że w dzisiejszych czasach rynek pracy zmienia się niezwykle dynamicznie, a jak pokazują wszelkie naukowe opracowania, obecny abiturient będzie w swoim życiu zawodowym zmieniał pracę średnio co 5-8 lat. W ślad z a tą zmianą będzie pewnie szła zmiana zawodu. Dlatego wybierając kierunek dalszej nauki należy mieć na uwadze jego elastyczność na rynku pracy, tzn. czy po jego ukończeniu odnajdzie się w wielu branżach, a może stanie się specjalistą w bardzo wąskim zakresie, bo i tacy są potrzebni. Bycie Project Managerem daje właśnie duże możliwości w przyszłości. Czytaj Dalej →