Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


CM-UJ-studenciCollegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CM UJ) jest najstarszą i największą tego typu instytucją w Polsce. Jest to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego skupiająca wydziały medyczne.
Król Kazimierz Wielki założył w 1364 roku Akademię Krakowską, która w swych strukturach miała Wydział Medyczny. Po śmierci króla, Akademia zaczęła mieć kłopoty finansowe, które spowodowały kłopoty między innymi w działalności dydaktycznej uczelni. Królowa Jadwiga na łożu śmierci przekazała swe klejnoty i inne kosztowności na rzecz właśnie Akademii, która wówczas składała się z czterech wydziałów: teologii, filozofii, prawa i medycyny.

Wkrótce na Akademię zaczęli przybywać naukowcy z kraju i z zagranicy. Jednym z pierwszych profesorów medycyny był Jan Kro z Chociebuża, który w 1419 roku został wybrany na rektora. Każdy lekarz przebywający w Krakowie miał obowiązek jako lector in medicinis nauczać medycyny. Przy czym bez znaczenia był fakt, czy był Polakiem czy gościem z zagranicy. Dzięki temu Wydział Lekarski liczył około 50 wykładowców.medycyna-dawniej
XV wiek to z pewnością nie jest czas rozkwitu krakowskiej medycyny. Wówczas nie było zbyt wielu chętnych do zgłębiania tajników ludzkiego ciała. Nie nadano żadnego stopnia doktora, a do leczenia wystarczył tytuł bakałarza. Ważną rolę w budowaniu znaczenia Collegium Medicus był Maciej z Miechowa, który był historykiem i lekarzem, a także kolejnym rektorem Uniwersytetu. Zwany był polskim Hipokratesem.
Przez kolejne stulecia Collegium Medicum miewało wzloty i upadki. Wojny, rozbiory i próby upolityczniania uczelni nie służyły jej rozwojowi, choć z drugiej strony napływ na przykład zagranicznych naukowców i wykładowców na pewno wpłynął na poziom nauczania oraz poszerzył jego program o zagraniczne nowości. Szczególnie dotkliwa była II wojna światowa, w wyniku której świat polskiej nauki stracił jej kwiat – zdolnych studentów, wspaniałych profesorów, historyczne artefakty i często bazę naukowo-dydaktyczną. Okres powojenny, czasy politycznej zależności od Moskwy, nie pomogły rozwojowi medycyny. Upolitycznienie uczelni, wydzielenie z jej struktur Akademii Medycznej, spowodowało, że znaczenie Collegium Medicum spadło. medycyna-studenci-zajeciaPozytywnymi aspektami było powstanie między innymi III Kliniki Chorób Wewnętrznych czy III Kliniki Chirurgii. CM powróciło do Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1993 roku.

Kraków to piękne, stare miasto, które odegrało ważną rolę w polskiej historii. Uniwersytet Jagielloński i jego wydział lekarski to szanowane i znaczące jednostki naukowe na świecie. Co roku liczba studentów przekracza tysiące osób. W roku akademickim 2014/2015 studentów było ponad 42 400 osób. Studiowanie w Collegium Medicum UJ to wielki zaszczyt i nobilitacja. Dostać się na studia lekarskie jest niezwykle trudno. Mówi się, że studiować tu mogą tylko najlepsi. Kto jednak się tam dostanie i z sukcesem ukończy te studia, nie będzie długo szukać dobrze płatnej pracy.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>